FBI/CIA ARE TERRORISTS

fbi/cia's own torturers, assassins, & terrorists globally

Police state sponsored by fbi sends clear message to Targets in one letter (T)

Views: 48

Comments are closed for this blog post

Comment by geral sosbee on August 27, 2016 at 9:13am

The above post was deleted by Barcelona.indymedia.org :

 

 

[ca]
El vostre article (506152) titulat «Fbi: Tenemos la intención de ...» ha estat eliminat de la columna de noticies, pel grup de moderacio.
El codi d'eliminacio fou: Other.
Els seguents comentaris foren anotats a la vista del vostre contingut:
FORA DE CONTEXT: Notícia o Comentari que no tenen cap interès fora del seu àmbit d'influència, i que no és pas el d'aquest lloc web

L'article ja no esta disponible a internet.
Podeu respondre aquest missatge si teniu qualsevol questio sobre aquesta accio.
Gracies; el colectiu de Indymedia Barcelona.

© 2024   Created by geral sosbee.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service