FBI/CIA ARE TERRORISTS

fbi/cia's own torturers, assassins, & terrorists globally

The fbi/cia seek to control all NATO countries, etc.

Náš svět je řízen vtělené zlo v FBI , CIA, Ministerstvo obrany , policie a všem, kteří podporují své vražedné činy proti lidskosti a proti naší Maker .

 

Psychologické operace jsou docela Diabolic :

Our world is run by evil incarnate in the fbi,cia, dod, police  and all who support their murderous offenses against humanity & against our Maker.

Psychological Operations Are Quite Diabolic:

 

http://sosbeevfbi.ning.com/profiles/blogs/pavlovian-dogs-are-today-...

 

 

New holokaust Is Born :

A New Holocaust Is Born:

 

http://www.indymedia.org.nz/articles/3784

 

 

fbi commits unconscionable crimes :

 

http://www.indymedia.org.nz/articles/3876

 

 

FBI spáchá nepřiměřená zločinů :

Globální policejní stát ( dvě zprávy ) :

Global police state (two reports):

 

http://la.indymedia.org/news/2015/06/268504.php

 

http://la.indymedia.org/news/2015/05/268368.php

 

FBI / CIA infiltate Československa a dalších zemí NATO a selektivně kontrolovat jejich média a jejich vlády . Níže je umístění českého FBI operativně který posílá zprávu, nenávisti ke mně :

 

 

The fbi/cia infiltrate czechoslovakia and other NATO countries and selectively control their media and the their governments. Below is the location of a Czech fbi operative who sends a hate message to me:

 

 

IP Address

 

77.75.77.# (Seznam.cz, a.s.)

ISP

 

Seznam.cz, a.s.

Views: 17

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by geral sosbee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service